ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ

1. Умови використання сайту
1.1 Дані правила регулюють відносини між Сайтом розміщеним за адресою www.ourhome.in.ua (далі - Сайт), в особі Адміністрації сайту та Користувачем Сайту з приводу використання функціоналу Сайту та інші умови взаємодії між Сайтом та Користувачем.
1.2 Факт використання у будь-який спосіб Сайту Користувачем підтверджує ознайомлення Користувача з даними Правилами, повне розуміння їх умов та повне, беззаперечне погодження з даними Правилами. В разі не ознайомлення, та/або нерозуміння, та/або непогодження Користувача з даними Правилами Користувач зобов’язаний негайно припинити будь-яке використання Сайту з вилученням усієї розміщеної ним на Сайті інформації.
1.3 Відносини Сайту та Користувача з приводу реєстрації та розміщення Управляючих компаній регулюються Офертою на розміщеною на сайті та даними Правилами в тій частині, в якій вони не суперечать Оферті.
1.4 Правила передбачають взаємні права та обов'язки Користувача та Адміністрації Сайту за наступними пунктами:
Порядок використання Сайту;
Персональна інформація та Політика конфіденційності;
Обмеження відповідальності Адміністрації сайту;
Порядок дії Правил;

2. Порядок використання Сайту
2.1 Сайт дозволяє переглядати і завантажувати інформацію виключно для особистого некомерційного використання. Забороняється змінювати матеріали сайту, поширювати для комерційних та інших цілей. Будь-яке використання інформації на інших сайтах або в комп'ютерних мережах без письмової згоди Сайту забороняється.
2.2 Користувач може розмістити на Сайті інформацію, використовуючи виключно відкриті для Користувачів інструменти та можливості Сайту. Користувач зобов’язаний розмістити інформацію в полях вводу помічених як обов’язкові для заповнення, в разі нерозміщення (невірного, неповного розміщення) інформації в таких полях, Сайт на власний розсуд може обмежити використання всіх, або деяких можливостей та/або інструментів Сайту.
2.3 Інформація, яка розміщується Користувачем на Сайті має бути достовірною, актуальною, повною, не порушувати у будь-який спосіб прав Сайту та будь-яких третіх осіб, не порушувати чинне законодавство України. Користувач зобов’язаний слідкувати за відповідністю розміщеної ним раніше інформації критеріям передбаченим даним пунктом та в разі невідповідності негайно, протягом однієї години усувати таку невідповідність.
2.4 У випадках якщо інформація розміщена Користувачем викликає сумнів у Сайту, Сайт має право вимагати у Користувача офіційного підтвердження достовірності, актуальності, повноти, законності, тощо такої інформації, а також особистості Користувача. В разі не надходження запитуваної інформації та підтверджуючих документів, в строк встановлений в вимозі, Сайт на власний розсуд може обмежити, або припинити використання всіх, або деяких можливостей та/або інструментів Сайту з негайним вилученням частини, або всієї розміщеної Користувачем інформації. Сайт має право на власний розсуд використовувати та вилучати будь-яку інформацію розміщену Користувачем, а також видалити Користувача.
2.5 При реєстрації на сайті та подальшому використанні, Користувач погоджується надати достовірну та точну інформацію про себе та свої контактні дані. Адміністрація сайту залишає за собою право розсилки інформації підібраної на власний розсуд за вашими контактними даними. Користувач може відмовитись від розсилки інформативних повідомлень надіславши електронного листа за адресою: info@ourhome.in.ua. При відмові Користувача від розсилки Адміністрація Сайту зобов'язується виключити адресу Користувача з відповідної розсилки.
2.6 Після реєстрації на сайті Користувач особисто несе відповідальність за безпеку логіну та паролю та за всі дії вчинені під його логіном та паролем. У разі розголошення пароля, або появи можливості такого розголошення, Користувач зобов’язаний негайно змінити пароль.
2.7 Користувач можете звертатися до Адміністрації з питаннями, претензіями, побажаннями щодо поліпшення роботи, або з якою-небудь іншою інформацією. При цьому Користувач гарантує, що дане звернення ніяким чином не порушує чинне законодавство України та права та інтереси третіх осіб.

3. Персональна інформація Користувача та Політика конфіденційності
3.1 Адміністрація Сайту з повагою та відповідальністю ставиться до конфіденційної інформації будь-якої особи, що стала Користувачем цього Сайту.
3.2 В разі наявності серед розміщеної на Сайті інформації про Користувача персональних даних, Користувач фактом користування Сайтом у будь-який спосіб: надає повну та безумовну згоду на обробку Сайтом таких персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», до моменту отримання Сайтом офіційної письмової заборони Користувача на обробку відповідних персональних даних та підтверджує своєчасність його повідомлення про права у зв'язку із включенням його персональних даних до бази персональних даних, мету збору цих даних та осіб, яким ці дані передаються (передаватимуться).
3.3 Адміністрація Сайту може збирати як основні персональні дані, такі як ім'я, прізвище, по батькові, адресу та електронну адресу, так і вторинні (технічні) дані - файли cookies, інформацію про з'єднання та системну інформацію, тощо.
3.4 Користувач фактом користування Сайтом у будь-який спосіб, підтверджує свою згоду взяти на себе зобов'язання щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» та свою спроможність їх забезпечити щодо персональних даних третіх осіб.
3.5 Користувач погоджується з тим, що конфіденційність переданих через Інтернет даних не гарантована. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за збитки, завдані завдяки розміщенню інформації про Користувача (Користувачем).
3.6 В разі перегляду, копіювання, використання та будь-яких інших операцій з інформацією розміщеною на Сайті, Користувач зобов’язаний дотримуватись законодавства України, не порушувати права та охоронювані законом інтереси третіх осіб. При використанні Користувачем будь-якої інформації з Сайту посилання на Сайт обов’язкове.
3.7 Адміністрація Сайту може використовувати будь-яку зібрану через сайт інформацію з метою покращення змісту сайту, його доопрацювання, передачі інформації Користувачеві (за запитами), для маркетингових або дослідницьких цілей, а також для інших цілей, що не суперечить положенням чинного законодавства України.

4. Обмеження відповідальності Адміністрації сайту
4.1 Адміністрація Сайту не несе жодної відповідальності за будь-які помилки і неточності, які можуть бути виявлені в матеріалах, що містяться на даному Сайті. Адміністрація сайту може прикладати необхідні зусилля, щоб забезпечити точність і достовірність розміщеної на Сайті інформації.
4.2 Інформація на Сайті постійно оновлюється і в будь-який момент може стати застарілою. Адміністрація сайту не несе відповідальності за отримання застарілої інформації з Сайту, а також за неспроможність Користувача отримати оновлення розміщеної на Сайті інформації.
4.3 Адміністрація сайту не несе жодної відповідальності за висловлювання і думки відвідувачів Сайту, залишені в якості коментарів, відгуків, тощо. Думка Адміністрації сайту може не співпадати з думкою і позицією авторів коментарів, відгуків, тощо. У той же час Адміністрація сайту може, на власний розсуд, вживати заходів спрямованих на недопущення публікації повідомлень, які порушують чинне законодавство, або норми моралі за обґрунтованими заявами осіб чиї права порушені.
4.4 Адміністрація сайту не несе відповідальності за можливі протиправні дії Користувача щодо третіх осіб, або третіх осіб щодо Користувача.
4.5 Адміністрація сайту не несе відповідальності за шкоду, збитки або витрати (реальні або можливі), що виникли у зв'язку з цим Сайтом, його використанням або неможливістю використання.
4.6 Адміністрація сайту не несе відповідальності за втрату Користувачем можливості доступу до свого акаунту - облікового запису на сайті (втрату логіна, пароля, іншої інформації).
4.7 Адміністрація сайту не несе відповідальності за неповне, неточне, некоректне зазначення Користувачем своїх даних при створенні облікового запису.
4.8 При виникненні проблем у використанні сайту, отриманні Користувачем недостовірної інформації від третіх осіб, або інформації образливого характеру, будь-якої іншої неприйнятної інформації, у тому числі при виявленні на сайті незаконно опубліковану вашу інтелектуальну власність (фото, текст, тощо), користувач повинен звернутись до Адміністрації сайту з відповідними доказами для того, щоб Адміністрація сайту могла проаналізувати і усунути відповідні дефекти, обмежити і запобігти надходженню на Сайт небажаної інформації, а також, при необхідності, обмежити або припинити зобов'язання з надання своїх послуг будь-якому Користувачеві і клієнтові, який умисно порушує Правила Сайту.
4.9 З метою вищевикладеного Адміністрація сайту залишає за собою право видаляти розміщену на Сайті інформацію і вживати технічні та юридичні заходи для припинення доступу до Сайту Користувачів, що створюють згідно висновку Адміністрація сайту, проблеми у використанні Сайту іншими Користувачами, або Користувачів, які порушують Правила Сайту.

5. Порядок дії Правил
5.1 Дані правила є договором приєднання. Дані Правила вступають в силу з моменту розміщення їх на Сайті і діють між Користувачем та Адміністрацією протягом усього періоду використання Користувачем Сайту.
5.2 Адміністрація сайту залишає за собою право змінити дані Правила в односторонньому порядку. Змінені Правила набувають чинності з моменту їх розміщення на Сайті. Користування сайтом (використання Користувачем матеріалів сайту) автоматично означає повне і беззастережне прийняття умов даних Правил в останній редакції.